Gemeenten - Veilig Fietsen

DEZE PAGINA IS VEROUDERD.

DE NIEUWE PAGINA IS TE VINDEN OP http://www.wittenberg-verkeerseducatie.nl/lokale-aanpak-veilig-fietsen/ 

 

Het ministerie van I&M heeft in 2012 met oog op de stijgende lijn van het aantal gewonden en doden in het verkeer de Beleidsimpuls Verkeerveiligheid vastgesteld. De focus van de Beleidsimpuls ligt bij (oudere) fietsers, jonge bestuurders en op gedrag. Eén van de maatregelen uit de Beleidsimpuls is het opstellen van een lokale aanpak veilig fietsen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met het ministerie van I&M en het Fietsberaad een Modelaanpak Veilig fietsen opgesteld. De modelaanpak geeft gemeenten handvatten voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak. De Modelaanpak en bijlage zijn op 19 juli 2013 gepubliceerd. De VNG zal in september, via een ledenbrief gericht aan alle gemeentebesturen, oproepen om een lokale aanpak te ontwikkelen.

Eén van de beleidsterreinen waar veilig fietsen onder valt is Onderwijs, bijvoorbeeld door verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het ministerie van I&M noemt met name het verkeersexamen in haar modelaanpak. Ik ondersteunen van harte het betrekken van verkeerseducatie in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het is immers een utopie om te streven naar een infrastructuur die volledig verkeersveilig is en daarom zullen verkeersdeelnemers moeten leren omgaan met alle soorten verkeersituaties. Ook moeten verkeersdeelnemers zich bewust zijn van hun eigen gedrag en de consequenties daarvan.

Ik heb reeds veel ervaring met het organiseren en uitvoeren van praktische verkeersexamens. Ik vind het belangrijk dat het examen in de eigen school- en leefomgeving plaatsvindt. Hierbij zet ik vooral in op de leermomenten tijdens het oefenen en bespreken van de route, die dan ook op vele moderne manieren wordt uitgewerkt tot aansprekend lesmateriaal.

Maar het verkeersexamen vindt pas in groep 7 of 8 van de basisschool plaats en leerlingen nemen dan al geruime tijd – zelfstandig – aan het verkeer deel. Ik streef dan ook naar een doorlopende leerlijn van verkeerseducatie in zowel het basis- als voortgezet onderwijs.  Niet alleen het leren van verkeersregels en de betekenis van verkeersborden, maar vooral praktische vaardigheden. Van het oversteken met de kleuters, het verbeteren van de motorische fietsvaardigheid, het oefenen van de route naar het voortgezet onderwijs tot de gevolgen van mobiel bellen op de fiets.

Als vakleerkrachten verkeer heb ik mij gespecialiseerd in het geven van deze lessen en het ontwikkelen van lessen in de specifieke schoolomgeving. Daarnaast coach ik groepsleerkrachten in het zelfstandig geven van deze lessen, train ik hulpouders en organiseer ouderbijeenkomsten.

Bent u benieuwd hoe ik uw gemeente kan ondersteunen op het gebied van de lokale aanpak ‘veilig fietsen’, door het integreren van verkeerseducatie binnen uw gemeente, neem dan contact met mij op!