Vervoer van leerlingen door hulpouders

Wanneer u ouders vraagt om leerlingen onder schooltijd te vervoeren is het verstandig hierover vooraf afspraken te maken. Dit komt de verkeersveiligheid van de leerlingen ten goede en voorkomt eventuele discussies achteraf. U kunt de afspraken ook opnemen in een protocol zodat deze voor alle partijen duidelijk zijn en niet steeds opnieuw opgezocht hoeven te worden.

Zaken waar u aan kunt denken zijn:

   • Alle leerlingen moeten tijdens het vervoer een gordel dragen, waarbij voor iedere leerling een eigen gordel moet zijn. Er mogen dus niet meer leerlingen in een auto vervoerd worden dan er gordels aanwezig zijn. Inventariseer vooraf hoeveel leerlingen er door een ouder meegenomen kunnen worden zodat u voldoende veilige zitplaatsen voor de leerlingen heeft.
   • Eventueel kunt u aan ouders vragen of zij autostoeltjes en zittingverhogers die niet meer gebruikt worden aan school willen schenken. Op deze manier kunt u de stoeltjes gebruiken wanneer er leerlingen vervoerd moeten worden.
   • Zorg dat alle ouders een telefoonnummer hebben waarop ze de school of de leerkracht kunnen bereiken. Zorg ook dat u nummers heeft van alle ouders die rijden.
   • Geef de ouders ruim van te voren het adres waar heen gereden moet worden en eventueel een routebeschrijving.
   • Laat de ouders individueel rijden, rijden in een groep is lastiger en onveiliger.
   • Spreek met de ouders af waar ze hun auto bij school moeten parkeren. Soms is het verstandiger iets verder van school op een veilige plek te parkeren. Zo worden de andere leerlingen die naar school komen niet gehinderd en wordt er ook niet op fietsstroken of de stoep geparkeerd.
   • Onder schooltijd zijn leerlingen meestal verzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van school. Ouders en hun auto's vallen hier meestal niet onder. Het is verstandig dit vooraf goed na te kijken. Schade veroorzaakt aan de auto of schade veroorzaakt met de auto aan derden moet worden verhaald op de autoverzekering van de besturende ouder. Let wel: indien de besturende ouder een WA of WA beperkt casco verzekering heeft is schade aan de auto veroorzaakt door die bestuurder niet verzekerd.
   • Op deze website vindt u op de pagina voor ouders enkele tips waarop gelet moet worden wanneer er kinderen in een auto vervoerd worden. Geef deze tips vooraf aan de ouders.
   • Bespreek vooraf met de leerlingen hoe zij zich in de auto moeten gedragen.