Ook als school kunt u een bijdrage leveren aan de voorbereiding van de route naar het voortgezet onderwijs door uw leerlingen.

Wanneer u met de leerlingen bijvoorbeeld de VO scholen bezoekt voor een kennismaking, kunt u tijdens de fietstocht stilstaan bij verkeerssituaties die de leerlingen lastig of gevaarlijk vinden. Vergeet hierbij ook niet stil te staan bij het fietsen in een groep en sociaal gedrag in het verkeer.

Elders op deze site vindt u tips en suggesties voor het fietsen met een groep kinderen.

U kunt met behulp van bijvoorbeeld GoogleMaps de route ook in de klas halen. Laat leerlingen die naar dezelfde school gaan de route uitwerken en aangeven wat zij gevaarlijke punten vinden. Of aan de hand van foto’s een presentatie over deze punten geven en een oplossing of alternatief aangeven.

U kunt ook oud-leerlingen die vorig jaar al naar de diverse scholen voor het Voortgezet Onderwijs zijn gegaan, vragen een presentatie te geven over hun nieuwe school en de route daar naar toe. Wellicht is het zelfs mogelijk dat deze leerlingen dat, onder de naam ‘van 1 naar 8’ als Maatschappelijk Stage project doen.

Ook aandacht voor een veilige fiets, door bijvoorbeeld een fietsenkeuring uit te voeren of eveneens door oud-leerlingen uit te laten voeren als Maatschappelijke Stage, past prima in het project ‘van 8 naar 1

Wanneer leerlingen met het openbaar vervoer naar het voortgezet onderwijs gaan kunt u ze laten kijken op welke wijze ze dit dan het beste kunnen doen, stilstaan bij de gedragsregels in het openbaar vervoer, wat zij moeten doen wanneer iemand hen lastigvalt, een lift aanbiedt, wat de alternatieven zijn wanneer de bus gemist is of het abonnement kwijt is.

 fietsen in een groep

Maak jouw eigen website met JouwWeb