Week van de opvoeding 2013

Thema Week van de Opvoeding: 'Word spelenderwijs!'

Van 7 tot 13 oktober 2013 staat Nederland voor de derde keer in het teken van de Week van de Opvoeding. Ouders, mede-opvoeders, kinderen en jongeren krijgen die week weer volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over opvoeden en opgroeien. Een positieve benadering staat daarbij voorop. Thema voor de Week van de Opvoeding 2013 is ‘Word spelenderwijs!’. Met deze keuze sluit de Week van de Opvoeding aan bij het thema sport en spel van de Kinderboekenweek 2013, die met de Week van de Opvoeding overlapt.


Word spelenderwijs! 

Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Dat is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Of het nu gaat om hun ontwikkeling, het omgaan met vriendjes en vriendinnetjes of wat het betekent om onderdeel te zijn van de maatschappij. Het is belangrijk om kinderen de ruimte te bieden om vol verwondering te verkennen, te experimenteren en te ervaren. Door mee te gaan in hun spel en belevingswereld – thuis, buiten of online - , sta je als opvoeder op een andere manier in contact met je kind. Daar word je beiden ongetwijfeld wijzer van! In de opvoeding van kinderen kan samen spelen dus veel opleveren. Maar bovenal is samen spelen leuk. Het maakt dat je als ouder nog meer van je kinderen geniet. Trouwens: voor ouders kan het helpen als zij opvoeden en zorgen voor het gezin ook af en toe als een spel blijven zien. Want creativiteit, improvisatie en vooral plezier, helpt je als ouder bij de uitdagingen die je ongetwijfeld als gezin tegenkomt. Door met je kind mee te groeien en in te spelen op steeds weer nieuwe opvoedkwesties en opgroeisituaties, ontwikkel je je als ouder en als persoon. Ook dat maakt je wijzer!


Verkeersactiviteiten

Veilige en verantwoorde verkeersdeelnamen is een vaardigheid die je vooral in de praktijk moet leren. Ga in de 'week van de opvoeding' samen met je kind buiten oefenen. Neem hierbij wel de leeftijd en ontwikkeling van je kind kind in ogenschouw.

Wat voorbeelden:

   • Oefen met uw kind in het veilig oversteken. Neem de rol van uw kind niet over maar geef het zelf de verantwoordelijkheid om te zeggen wanneer het veilig is,
   • Bekijk verkeersborden op routes waar uw kind vaak langskomt. Wat betekenen deze borden?
   • Kijk samen met uw kind naar lastige verkeerssituaties op routes waar uw kind vaak komt,
   • Oefen met uw kind die lastige vaardigheden op de fiets, zoals: hand uitsteken, over de schouder kijken, rechts rijden, goed wegrijden en remmen, ...
   • Ga met uw kind in gesprek over afleiding in het verkeer, door bijvoorbeeld de mobiele telefoon of MP3-speler,
   • Controleer samen met uw kind de fietsverlichting,
   • ....


Maar ook heel belangrijk: geef in het verkeer het goede voorbeeld. Want van uw voorbeeld leert uw kind het meest!

Neem een kijkje op http://www.weekvandeopvoeding.nl. Maar beperk u niet tot deze ene week, u bent immers dè verkeersopvoeder van uw kind!

Maak jouw eigen website met JouwWeb