blaastestRij alcohol vrij

Eigenlijk is het simpel, wanneer je nog auto moet rijden mag je niet drinken. Regels als "maar 1 glas kan wel" werken niet. Soms volgt het tweede glas onbedoeld of ongemerkt, soms vals het eerste glas gewoon verkeerd. Naast uw eigen veiligheid bent u in het verkeer ook verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen, zeker wanneer die anderen bij u in de auto zitten.

Daarnaast kunnen passagiers ook hun verantwoording nemen. Wanneer je het idee hebt dat iemand gedronken heeft, stap dan niet bij hem in de auto. Ook niet wanneer je afgesproken had dat die persoon je naar huis zou brengen.

Zeker voor jong volwassenen is dit heel belangrijk. Maak hierover duidelijke afspraken met uw kind. Geef het een alternatief om thuis te komen wanneer een dergelijke situatie zich voordoet (laat hem een taxi nemen waarvan u de kosten voor uw rekening neemt, laat hem u bellen zodat u hem - ongeacht het tijdstip - op kunt halen).

Natuurlijk ligt er ook een rol voor de meerijder in het beletten van de bestuurder die gedronken heeft om te gaan autorijden.

Wist u overigens dat wanneer een bestuurder gedronken heeft, de verzekering zijn schade niet vergoed en de schade van de tegenpartij op de bestuurder kan verhalen? Ook als passagier van een dronken bestuurder krijgt u uw schade vaak niet vergoed, u had immers beter moeten weten dan meerijden met een dronken bestuurder.
 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb