Verkeerseducatie.jouwweb.nl
Home » Interview krant

Interview in de krant

Gepubliceerd: 24 september 2006 [Vaste rubrieken]

Hemd van 't Lijf "Ronald Wittenberg"

interview krantDELFT - Ronald (38) is verkeersouder bij de protestants-christelijke Basisschool Het Mozaïek met scholen in de Caspar Fagelstraat en de Van Alkemadestraat. Afgelopen woensdag en donderdag deed Het Mozaïek mee aan de landelijke actiedag ‘Op voeten en fietsen naar school’.

Waarom wilde je per se bij Het Mozaïek worden gefotografeerd?
Eigenlijk wilde ik helemaal niet zelf op de foto, maar ik wil graag het belang van een verkeersouder op iedere basisschool onder de aandacht brengen en waar kan dat beter dan op de school waar ik al vier jaar verkeersouder ben? Natuurlijk is dit ook nog eens de school waar mijn zoon Kevin al zes jaar met veel plezier les krijgt.

Wat is ‘Op voeten en fietsen naar school’?
Op deze landelijke actiedag worden leerlingen en hun ouders opgeroepen lopend of op de fiets naar school te komen en de auto eens een dagje te laten staan. Op Het Mozaïek staat deze dag in het teken van allerlei verkeersactiviteiten.

Waarom zouden ouders de auto een keertje moeten laten staan?
Op die manier wil ik de ouders laten zien dat tijdens de haal- en brengmomenten de schoolomgeving een stuk veiliger is zonder al die, verkeerd geparkeerde, auto's. Ook hoop ik dat de ouders zich realiseren dat naar school lopen of fietsen helemaal niet zo ver is en zelfs sneller kan zijn dan het zoeken naar een parkeerplaats. Vanzelfsprekend is het lopen of fietsen naar school ook nog eens goed voor de gezondheid van de leerlingen en voor het milieu. Door al vroeg samen met de ouders naar school te fietsen worden de leerlingen ook sneller zelfredzaam in het verkeer.

Wat doet een verkeersouder?
Er is geen vast omlijnd draaiboek van wat een verkeersouder doet, wel worden er, onder andere door Veilig Verkeer Nederland (voorheen 3VO), een hoop suggesties aan de hand gedaan. Enkele projecten die jaarlijks op Het Mozaïek de revue passeren zijn aandacht voor ‘De scholen zijn weer begonnen’, een verlichtingscontrole, een fietsenkeuring voor het verkeersexamen, een dode-hoekles waarbij een heuse vrachtauto onze school bezoekt, aandacht voor de weg naar het voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 8 en natuurlijk deze ‘Op voeten en fietsendag’. Maar daarnaast heb ik ook regelmatig overleg met de Gemeente Delft, de wijkagenten en organisaties als Veilig Verkeer Nederland, het Stadsgewest Haaglanden en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid. Ook heb ik een eigen website: http://www.verkeerseducatie.jouwweb.nl.

Waarom ben je verkeersouder geworden?
Ik zat in de Medezeggenschapsraad van Het Mozaïek en toen de verkeersouder die we hadden vertrok, was er geen opvolger. Ik zou tijdelijk als correspondentieadres fungeren, maar al snel was ik met het verkeersoudervirus besmet en tijdelijk is nu al vier jaar.

Is het huis-schoolverkeer voor kinderen veilig genoeg in Delft?
Er zijn altijd genoeg punten voor verbetering vatbaar. Zeker als er aan de weg wordt gewerkt worden de zogenaamde zwakkere verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers nog wel eens vergeten.

Als verkeersouder Ronald Wittenberg de burgemeester van Delft zou zijn, dan…
…zou ik nog steeds verkeersouder zijn op Het Mozaïek.

Wat zou voor jou de ideale situatie voor kinderen tussen school en huis zijn?
Vrij liggende fietspaden vind ik erg belangrijk en het liefst zo min mogelijk punten waar fiets- en autoverkeer elkaar kruisen.

Waar zouden andere weggebruikers vooral op moeten letten als ze onderweg kinderen tegenkomen die op weg naar school zijn?
Kinderen kunnen soms onverwachte dingen doen. Geef ze de ruimte en wacht af en toe even tot er voldoende ruimte is om ze te passeren en let op uw snelheid.

Wil je nog iets kwijt?
Ik hoop dat ouders zich realiseren welke voorbeeldfunctie ze hebben voor hun kinderen en dus zelf niet zonder fietsverlichting gaan rijden of door rood rijden of lopen.

Maak een Gratis Website met JouwWeb